مکعب روبیک‌های آموزشی عکس‌دار(وسایل کمک آموزشی ریاضی دبستان)

امروزه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری مفاهیم به دانش آموزان کمک بسیاری می‌کند چرا که80درصد یادگیری از طریق بینایی انجام می‌شود.

ملموس و عینی شدن آموزش‌ها٬تثبیت مطالب در ذهن دانش آموزان٬ترکیب تئوری و عملی آموزش‌ها و…از جمله تاثیرات وسایل کمک آموزشی است.

ما در روبیکسو‌شاپ به این مساله توجه کرده ایم و سعی نموده‌ایم در راستای کمک به دانش آموزان برای یادگیری مطالب به خصوص مطالب ریاضی نقشی هرچند کوچک داشته‌باشیم.

از این رو محصولات کمک آموزشی خودمان را برای فرزندان شما تهیه کرده‌ایم.

روبیک‌های عکس‌دار آموزشی با محوریت آموزش عمل جمع،تفریق،ضرب و تقسیم و به جهت ماندگار کردن این چهار عمل اصلی پیشنهاد آموزشی ما برای شما است.

 

مکعب روبیک عکس‌دار جمع

از آن‌جایی که عمل جمع از چهار عمل اصلی در ریاضی است و عدم یادگیری درست آن همیشه دانش آموزان را دچار مشکل خواهد کرد لذاما روبیک عکس‌دار جمع را تهیه نموده ایم.

بر روی هر وجه این روبیک عکس‌دار عمل جمع اعداد از عدد یک تا نه درج شده است.

دانش آموزان ضمن بازی کردن با این وسیله تصاویر جمع اعداد را نیز می‌بینند و این تصاویر در ذهن آن‌ها حک شده و سبب ماندگاری یادگیری در ذهن دانش‌آموزان می‌گردد.

 

مکعب روبیک عکس‌دار تفریق

عمل تفریق دومین عمل اصلی در یادگیری ریاضی است.اگر دانش‌آموزی نتواند این مفهوم را به درستی درک کند همواره در درس ریاضی دچار مشکل خواهد بود.به همین خاطر ما روبیک عکس‌دار تفریق را تهیه نموده ایم.

بر روی هر وجه این روبیک عکس‌دار عمل تفریق اعداد از عدد یک تا نه درج شده است.

دانش آموزان ضمن بازی کردن با این وسیله تصاویر تفریق اعداد را نیز می‌بینند و این تصاویر در ذهن آن‌ها حک شده و سبب ماندگاری یادگیری در ذهن دانش‌آموزان می‌گردد.

 

مکعب روبیک عکس‌دار ضرب

شاید شما هم دانش‌آموزانی را دیده باشید که در ضرب اعداد به‌خوبی عمل نمی‌کنند.

عدم تثبیت ضرب در ذهن دانش‌آموزان هم برای معلمان و هم برای خود دانش‌آموز مشکل آفرین است.

محصول مکعب روبیک عکس‌دار ضرب از سری تولیدات روبیکسوشاپ است که با محوریت آموزش عمل ضرب و ماندگار کردن آن در ذهن دانش‌آموزان تهیه شده است.بر روی هر وجه این روبیک عکس‌دار ضرب یکی از اعداد از یک تا نه درج شده است که دانش‌آموز ضمن بازی با این وسیله مطالب آموزشی را نیز می‌بیند و به‌طور نا خودآگاه این مطالب ملکه ذهن او می‌شود.

 

مکعب روبیک عکس‌دار تقسیم

چهارمین عمل اصلی در ریاضی تقسیم کردن می‌باشد که اهمیت یادگیری درست آن برای همگان آشکار است.

محصول مکعب روبیک عکس‌دار تقسیم هم از سری تولیدات آموزشی روبیکسوشاپ است که با محوریت آموزش عمل تقسیم و ماندگار کردن آن در ذهن دانش‌آموزان تهیه شده است.بر روی هر وجه این روبیک عکس‌دار تقسیم اعداد از یک تا نه درج شده است که دانش‌آموز ضمن بازی با این وسیله مطالب آموزشی را نیز می‌بیند و به‌طور نا خودآگاه این مطالب در ذهن او ماندگار می‌شود.